Design center Sofia

Представяне на Кроношпан България пред Advantage Austria – България

В края на 2021 екипът на Кроношпан Дизайн Център София имаше удоволствието и честта да бъде домакин на събитие, организирано съвместно с Търговския съветник при Австрийското посолство и ADVANTAGE AUSTRIA Bulgaria - външно-търговската организация на Стопанска камара Австрия.

 

 

Гостуващи бяха представители на австрийския бизнес в България, интериорни дизайнери и архитекти. Целта на събитието беше заздравяване на отношенията и създаване на нови контакти между участниците, както и обмен на различни идеи и инициативи, свързани с развитие на австрийските фирми в страната.

 

В допълнение към представянето на камарата, имахме възможност да споделим повече за дизайн центъра и неговата дейност, както и да разкажем за по-значимите проекти на Кроношпан България през последните години, като част от австрийския бизнес в България.

Най-мащабният от тях е инвестицията в завода ни в гр. Велико Търново. Вложените към момента средства в него надхвърлят €250 млн. Гордост за компанията са изградените високо технологични и автоматизирани производствени линии за ПДЧ, МДФ и ламиниращи преси, както и разкритите повече от 250 нови работни места.

 

Това е проект, който се отличава не само с мащабите си, но и с нов производствен подход, ориентиран към редуциране на индустриалното влияние върху околната среда, поставяйки акцент върху по-ефективното използване на природните ресурси и прилагане принципите на кръговата икономика.

За целта Кроношпан инвестира не само в съвременна рециклираща инсталация, но и в изграждане на собствени депа за дървесни отпадъци, както и в цялостния процес по тяхното събиране, извозване и преработка. В този процес компанията активно привлича бизнес партньори, както и общински предприятия, развиващи обществената ангажираност по отношение опазването на околната среда.

 

 

Част от естественото развитие на Кроношпан в България е откритият през месец март 2021 г. шоурум в София. Многофункционалното пространство е създадено за специалисти в областта на интериорния дизайн, архитектурата, строителството, както и за техните клиенти. Освен детайлна продуктова информация и съвети, посетителите винаги могат да разчитат на помощта на нашия екип в търсене на подходящите материали и решения за своите проекти. Ежемесечно в дизайн центъра се провеждат разнообразни събития, обучения и презентации на различни теми.