Design center Sofia

Политика за защита на личните данни

Кроношпан България ЕООД и неговите лицензополучатели зачитат Вашето право на неприкосновеност на личния живот в онлайн света, когато използвате този уебсайт и комуникирате с нас по електронен път. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за защита на личните данни, за да разберете как събираме и използваме личните данни и друга информация, която получаваме, когато използвате този уебсайт. Продължавайки да използвате този уебсайт, автоматично приемате условията на тази Политика за защита на личните данни.

 

За целите на настоящата Политика за защита на личните данни „този уебсайт“ означава уебсайта www.krono-dc.com, включително всички документи, които може да се съдържат периодично в този уебсайт или част от него, както и всички други уебсайтове, към които има външни препратки в този уебсайт, освен ако такъв уебсайт не се предоставя от Кроношпан България ЕООД или неговите лицензополучатели, или предвижда правила за поверителност и политики, които са различни от тази Политика за защита на личните данни; и „лични данни“ се състоят от информация, която може да бъде използвана за Вашето идентифициране, за връзка с (напр. име, телефонен номер и имейл).

 

Изготвихме списък с често задавани въпроси, които ще Ви информират за мерките, които предприемаме, за да запазим личната информация и сигурността на личните данни и друга информация, споделена с нас, когато използвате нашия уебсайт. Ако имате допълнителни въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни и друга информация, или други запитвания относно нашата Политика за защита на личните данни, моля, свържете се с privacy@kronospan-express.com.

 

Можете да намерите отговор на някои от въпросите по-долу.

 

 1. Какво обхваща тази Политика за защита на личните данни?
 2. Кой отговаря за личните данни, събирани на този уебсайт?
 3. Прилагат ли се специални правила, ако сте на възраст под 18 години?
 4. Защо и на какви правни основания обработваме Вашите лични данни?
 5. Можем ли да използваме Вашите лични данни за други цели и да ги споделяме с трети страни?
 6. Събираме и обработваме ли автоматизирани данни?
 7. Използваме ли бисквитки?
 8. Какво се случва с информацията, предоставена или обменена посредством имейл и форми за обратна връзка, както и в чат стаи, информационни табла, дискусионни групи на нашия уебсайт?
 9. Как можете да гарантирате, че Вашите лични данни остават точни?
 10. Защитени ли са личните Ви данни?
 11. Какво се случва с личните Ви данни, предоставени на други уебсайтове?
 12. Кой отговаря за личните данни на други лица, предоставени на нас?
 13. Можем ли да променим Политиката за защита на личните данни?
 14. Можем ли да изпращаме лични данни в чужбина?
 15. Какви са Вашите права и как можете да се свържете с нас?

 

1. Какво обхваща тази Политика за защита на личните данни?

 

Настоящата Политика за защита на личните данни обхваща използването на Вашите лични данни и друга информация, която получаваме от Вас, когато използвате този уебсайт.

 

Уебсайтовете на лицензополучателите на Кроношпан България ЕООД могат да съдържат правила и политики за поверителност, които се различават от тази Политика за защита на личните данни. По време на Вашето посещение на уебсайта www.krono-dc.com, моля, проверете правилата и политиките за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате, и не приемайте, че тази Политика за защита на личните данни се отнася за всички сайтове, към които се съдържат връзки на този уебсайт.

 

2. Кой отговаря за личните данни, събирани на този уебсайт?

 

Информацията, която предоставяте чрез този уебсайт, се контролира от Кроношпан България ЕООД  (наричано също по-долу „ние“ или „нас“), дружество, регистрирано в Република България с ЕИК BG102063228, със седалище и адрес на управление: Северозападна Промишлена зона, 8000 Бургас, България. Можете да се свържете с нас на имейл privacy@kronospan-express.com

 

3. Прилагат ли се специални правила, ако сте на възраст под 18 години?

 

Ако сте на възраст под 18 години, моля, не ни изпращайте Вашите лични данни (например име, адрес или имейл). Ако сте на възраст под 18 години и искате да зададете въпрос или да използвате този уебсайт по начин, който изисква да предоставите личните си данни, моля, направете го по начин, строго свързан със задачите, възложени Ви от Вашите ръководители като част от Вашата професия, и координирайте това с Вашите ръководители, или го извършете чрез родител или настойник.

 

4. Защо и на какви правни основания обработваме лични данни?

 

Ние събираме и обработваме лични данни, за да:

 

 • отговаряме на запитвания или искания, изпратени от Вас
 • обработваме поръчки или заявления, подадени от Вас
 • администрираме или по друг начин да изпълняваме задълженията си във връзка с всяко споразумение, което имате с нас
 • предвиждаме и разрешаваме проблеми с всякакви стоки или услуги, доставяни до Вас
 • създаваме продукти или услуги, които могат да отговарят на Вашите нужди
 • провеждаме вътрешни пазарни проучвания и да проследяваме данните за продажбите
 • Ви информираме за нашите продукти и услуги, което може да включва контакт с Вас по имейл или телефон
 • предоставим личните данни на лицензополучателите на Кроношпан България ЕООД и избрани трети страни, позволявайки им да Ви изпращат информация, която може да бъде от интерес за Вас (например информация за продукти или услуги).

 

Ние обработваме Вашите лични данни на следното правно основание:

 

 • Обработката на личните Ви данни е необходима за изпълнение на договор с Вас или по Ваше искане (член 6, параграф 1, буква б) от GDPR).
 • Обработката на личните Ви данни е необходима за целите на нашите законни интереси или законните интереси на нашите лицензополучатели и други трети страни (член 6, параграф 1, буква е) от GDPR).
 • Въз основа на Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни (член 6, параграф 1, буква a) от GDPR).
 • Поради законово задължение (като например законови задължения за съхранение) (член 6, параграф 1, буква в) от GDPR).

 

5. Можем ли да използваме Вашите лични данни за други цели и да ги споделяме с трети страни?

 

В допълнение към целите, посочени в Раздел 4 от тази Политика за защита на личните данни, можем да използваме Вашите лични данни и за други цели. Въпреки това преди подобно допълнително използване ще Ви информираме, че има вероятност да го направим и на какво правно основание ще го извършим. До степента, до която сте ни предоставили лични данни, ние няма да прехвърляме тези лични данни на никоя трета страна, освен

 

 • доколкото сте предоставили съгласие за такова прехвърляне: Когато се събират данни, ще бъдете информирани за получателя или категориите получатели;
 • като част от обработката на Вашите запитвания и/или Вашите поръчки и използването на нашите услуги: на подизпълнители, наети от нас, на които ние предаваме само такива данни, каквито са необходими за изпълнение на съответната задача и тези изпълнители използват данните единствено за специфични цели;
 • като част от дейностите по обработка съгласно член 28 от GDPR: до външни доставчици на услуги, които сме избрали старателно и сме наели, и които са обвързани с нашите инструкции и с разпоредбите на GDPR, и се контролират редовно; и
 • в съответствие със законови задължения: до страни, оправомощени да получат такива лични данни.

 

6. Събираме и обработваме ли автоматизирани данни?

 

Възможно е да събираме автоматично информация за Вашето използване на този уебсайт. Както при всяка друга уеб услуга, нашият сървър събира информация автоматично и я съхранява временно в сървърни log файлове, ако сайтът се свърже с нашите сървъри. В този случай събираме следните данни, които по технически причини са ни необходими, за да ви покажем съдържанието на сайта и да осигурим неговата стабилност и сигурност (законово основание: член 6, параграф 1, буква е) от GDPR):

 

 • IP адресът на компютъра, от който е изпратена заявката;
 • файла, заявен от клиента;
 • http код на отговора;
 • интернет страницата, от която посещавате (URL на препращащия);
 • датата и часа на изпращане на заявка до сървъра;
 • типа и версията на използвания браузър; и
 • операционната система на компютъра, изпращаща заявката.

 

Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (наричано по-долу „Google“). Google Анализ използва малки текстови файлове, наричани „бисквитки“, които се съхраняват на компютъра Ви, за да улеснят анализа на използването на уебсайта от Ваша страна. Информацията, генерирана от бисквитките относно Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава и съхранява на сървър на Google, намиращ се в САЩ. Ако и когато IP анонимизацията е активирана на този уебсайт, Google ще съкрати Вашия IP адрес при предаване между държавите – членки на Европейския съюз или други държави – членки на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният Ви IP адрес ще бъде предаван до сървър на Google в САЩ и след това ще бъде съкратен. По искане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на този уебсайт, да състави отчети за активността на уебсайта и да предостави на оператора на този уебсайт други услуги, свързани с активността на уебсайта и използването на интернет.

 

Според Google IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Анализ, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google.

 

Можете да откажете съхранението на бисквитките, като изберете подходящите настройки в софтуера на браузъра си; въпреки това, моля, имайте предвид, че ако го направите, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Освен това можете да не приемете събирането от страна на Google на данни, генерирани от бисквитки, които данни са свързани с Вашето използване на този уебсайт (включително Вашия IP адрес), както и с обработката на данните от Google. За да го направите, изтеглете и инсталирайте приставката за браузър, налична на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

Този уебсайт използва Google Анализ с добавката _anonymizeIp (). Това означава, че IP адресите се съкращават преди да бъдат обработени и не могат да бъдат свързани с конкретни лица. В случай че е възможно персонално асоцииране на данните, събрани във връзка с Вас, това асоцииране се прекъсва незабавно и личните данни се изтриват моментално.

 

Използваме редовно Google Анализ, за да анализираме и подобрим използването на нашия уебсайт. Получената статистика ни позволява да подобрим нашите предложения и да ги направим по-интересни за Вас, потребителите. В изключителни случаи, при които лични данни се предават до САЩ, Google е обвързан от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Законовото основание за употребата на Google Анализ от наша страна е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

 

Информацията относно доставчика от трета страна е следната: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001; условия за ползване: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html; преглед на защитата на данните: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en; декларация за поверителността: https://policies.google.com/privacy?hl=gb.

 

7. Използваме ли бисквитки?

 

Ние също събираме анонимна, нелична информация за Вашето използване на този уебсайт чрез употребата на бисквитки, които представляват малки компютърни файлове, които прехвърляме на хард диска на Вашия компютър, което ни позволява да знаем колко често някой посещава нашия уебсайт и дейностите, които извършва, докато е в него (като посетени страници и др.). На всеки компютър се разпределя различна бисквитка. Информацията, събирана от бисквитките, ни помага статистически да наблюдаваме колко хора използват нашия уебсайт и за каква цел. Ние не използваме бисквитките, за да съхраняваме на компютъра Ви или да събираме информация, свързана с Вас. Можете да изтриете или блокирате бисквитката да ни предоставя информация, като промените настройките на компютъра (моля, направете справка в помощните менюта или ръководства). Не е необходимо да приемате нашата бисквитка, за да използвате продуктивно нашия уебсайт. Ако обаче отхвърлите нашата бисквитка, някои от функциите и удобствата на нашия уебсайт може да не работят правилно.

 

По време на всяко посещение на сайта www.krono-dc.com се използват следните бисквитки:

 

 1. Функционални бисквитки.

 

Уебсайтът използва тези бисквитки за оптимална функционалност и по-добро потребителско преживяване:

 

 • Запомняне на езиковите предпочитания на потребителя и локалното хранилище.
 • Запомняне на настройките в www.krono-dc.com.

 

 1. Аналитични бисквитки. Те са създадени като част от анонимните маркетингови инструменти, инсталирани на уебсайта www.krono-dc.com (моля, погледнете т. 6 за допълнителна информация). Те се настройват и използват, за да оценят поведението на уебсайта и взаимодействието потребител-съдържание. Аналитичните бисквитки се използват за следните цели:

 

 • Проследяване на броя посетители на нашите уебсайтове
 • Проследяване на вида на разглежданото съдържание и изтегляните документи
 • Следене на взаимодействията на потребителите със съдържанието
 • Грешки в log хранилището

 

8. Какво се случва с информацията, предоставена или обменена посредством различните опции на нашия уеб сайт?

 

Общо използване на нашия уебсайт

 

Ако този уебсайт предлага опции като имейли, обратна връзка, чат стаи, информационни табла или дискусионни групи и т.н., може да събираме информацията, която предоставяте или обменяте посредством тези съоръжения. Обикновено предоставянето на Вашите лични данни чрез нашия уебсайт (фамилно име, собствено име, имейл) е доброволно. Тези данни се използват, за да Ви позволим да използвате нашите съоръжения в сайта, да обработваме Вашите запитвания и/или поръчки. Законовото основание за това е член 6, параграф 1, буква б) от GDPR или член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.  Моля, имайте предвид, че не можем да бъдем отговорни за използването на информацията, която сте предоставили чрез подобни съоръжения, от други страни. Моля, бъдете внимателни относно каква лична информация разкривате чрез тези съоръжения.

 

9. Как можете да гарантирате, че Вашите лични данни остават точни?

 

Стремим се да запазим нашите лични данни за Вас възможно най-точни и актуални. Ако знаем, че Вашите данни са неправилни, ние ще се свържем с Вас, за да получим точната информация или – ако това не е възможно – ще изтрием данните Ви. Имате обаче възможност да прегледате или промените събраните лични данни за Вас. Затова, моля, свържете се с нас, както е посочено по-долу в Раздел 15 („Как мога да се свържа с вас?“).

 

10. Защитени ли са личните Ви данни и колко дълго ги съхраняваме?

 

Внедрихме технологии и политики с цел защита на неприкосновеността Ви и информацията, събрана при използването на този уебсайт, срещу неоторизиран достъп и неправомерна употреба и ще актуализираме тези мерки, когато е налице нова технология.

 

Ще изтрием събраните от Вас данни, когато запазването на такива данни вече не се изисква или, в зависимост от законовите задължения за съхранение, ще ограничим обработката на такива данни. Законовото основание за това е член 6, параграф 1, буква б) от GDPR или член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

 

11. Какво се случва с личните Ви данни, предоставени на други уебсайтове?

 

Не можем да отговаряме за политиките и практиките за поверителност на уебсайтовете на страни, които не са лицензополучатели на Кроношпан България ЕООД, или на уебсайтове, предвиждащи правила и политики за защита на личните данни, различни от тази Политика за защита на личните данни, дори ако сте се свързали с такъв уебсайт на трета страна, използвайки връзки от този уебсайт, или сте били свързани към нашия уебсайт от подобен уебсайт на трета страна. Препоръчваме Ви да проверите политиката на всеки уебсайт, който посещавате, и да се свържете със собственика или оператора на тези уебсайтове, ако имате някакви притеснения или въпроси.

 

12. Кой отговаря за личните данни на други лица, предоставени на нас?

 

Уебсайтът може да поиска от Вас да предоставите лични данни на други лица, например Ваши приятели или колеги, за да им изпратим информация за нашите продукти и услуги. Преди да предоставите такива лични данни, моля, уверете се, че сте получили съгласието им за използването на личните им данни по този начин. Такива лични данни на други лица също ще използваме в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

 

13. Можем ли да променим Политиката за защита на личните данни?

 

Интернет е динамична, бързо развиваща се среда. В бъдеще може да направим значителни промени в събирането и използването на информацията чрез този уебсайт, което може да изисква промени в тази Политика за защита на личните данни. Ако направим съществени промени в тази Политика за защита на личните данни, които засягат начина, по който използваме Вашите лични данни, ще публикуваме тези промени на този уебсайт. Също можем да направим незначителни промени в нашата Политика за защита на личните данни, които не засягат използването на Вашите лични данни. Моля, проверявайте нашата Политика за защита на личните данни редовно, за да бъдете информирани. Продължавайки да използвате този уебсайт след подобна промяна в нашата Политика за защита на личните данни, Вие автоматично приемате променените условия на тази Политика за защита на личните данни.

 

14. Можем ли да изпращаме лични данни в чужбина?

 

Кроношпан България ЕООД може да прехвърли Вашите данни на своите лицензополучатели и външни партньори в чужбина. Ако нивото на защита на неприкосновеността на личните данни, гарантирано от закона в чужда държава, не отговаря на международно признатите стандарти съгласно списъка, публикуван от Швейцарския федерален комисар по защита на данните, или няма адекватно ниво на защита на данните, признато от Европейския съюз, гарантираме, че Вашите данни ще бъдат прехвърлени към бази данни в тези държави, само ако получаващата страна се е съгласила да спазва еднакво ниво на поверителност и защита по отношение на Вашите лични данни (например чрез сключване на типови договорни клаузи).

 

15. Какви са Вашите права и как можете да се свържете с нас?

 

Имате следните права по отношение на Вашите лични данни, получени от нас: Имате право на

 

 • достъп,
 • коригиране или заличаване,
 • ограничаване на обработването,
 • възражение срещу обработването и
 • преносимост.

 

Ако желаете да се свържете с Кроношпан България ЕООД относно Вашите права, моля, свържете се с нашия уеб администратор [privacy@kronospan-express.com].

 

Освен това имате право да подадете жалба пред надзорен орган по защита на данните, в случай че не сте доволни от обработката на Вашите лични данни от наша страна.

 

Copyright © Kronospan Bulgaria EOOD 2021

Burgas, 11.11.2021.